O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  Opis metody.

Od strony organizacyjnej wygląda to następująco:
  • Coaching ma zawsze formę sesji indywidualnych.
  • Cały proces to 6 (plus/minus 1 spotkanie) spotkań trwających 1- 1.5 godziny.
  • Odstępy pomiędzy sesjami to nie mniej niż 2 tygodnie i nie więcej niż 4. Ma to związek z wypracowaniem trwałych zmian, nad którymi Klient będzie pracował w kontekście założonych celów coachingu.
Dlaczego zmiana jest szybka?
Ponieważ dzięki współpracy z coachem można znaleźć "punkt przyłożenia dźwigni". Punkt przyłożenia dźwigni jest tym obszarem, gdzie przy włożeniu niewielkiego wysiłku osiągniesz maksymalnie duże rezultaty.


Dlaczego zmiana jest trwała?
Ponieważ zbudowana jest na autentycznych (chociaż często nieświadomych) zasobach klienta. Ponieważ zmiana ta prowadzi do wzrostu satysfakcji i zadowolenia. A każdy z nas lubi utrzymywać te stany.
 
COACHING
  CERTFIKATY
  STANDARDY ICC
  OPIS METODY
  RÓŻNICE POMIĘDZY COACHINGIEM A INNYMI FORMAMI WSPOMAGANIA ROZWOJU


Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio