O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  Kodeks etyczny VENI VIDI

 1. ZASADY OGÓLNE.
  1. Przestrzegać prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów.
  2. Okazywać szacunek wobec poglądów, postaw i przekonań i wartości uczestników szkoleń. Nie podejmować się zadań, w których byłoby to niemożliwe.
  3. Zachować neutralność światopoglądową i polityczną w trakcje zajęć.
  4. Nie wykorzystywać zajęć do propagandy politycznej czy okazji do sprzedaży czy marketingu produktów nie związanych bezpośrednio z tematem szkoleń.
  5. Znać swoje możliwości, podejmować się zadań nie przekraczających naszej wiedzy, sił, umiejętności, możliwości psychofizycznych.
  6. Dbać o swój autorytet - nie nadużywać alkoholu ani środków odurzających.
  7. Respektować prawa autorski i pokrewne. Zawsze powoływać się na źródła wykorzystywanych materiałów i metod.
  8. Podejmować odpowiedzialność za słowo, czując się nim związanym tak jak formalna umową.
 2. UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE.
  1. Posiadać świadomość swojego wpływu na grupę i wykorzystywać ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
  2. Być odpowiedzialnym za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdzać poziom naszych umiejętności oraz poziom prowadzonych przez nas szkoleń (starać się korzystać z konsultacji, superwizji, robić mini-ewaluacje prowadzonych szkoleń).
 3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA.
  1. Nie wykorzystywać uzyskanych w trakcie zajęć informacji oraz nawiązanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.
  2. Dbać o to, aby relacje osobiste i służbowe pomiędzy nami a uczestnikami szkoleń nie miały wpływu na pogorszenie jakości zajęć.
 4. OBOWIĄZKI TRENERA.
  1. Dbać o jakość materiałów szkoleniowych.
  2. Dbać o sposób prezentowania materiałów dydaktycznych.
  3. Dbać o przestrzeganie uzgodnionego procesu dydaktycznego.
  4. Przestrzegać terminowości i punktualności.
 
O FIRMIE
  TRENERZY
  KONTAKT
  LISTA FIRM
  MISJA I WARTOŚCI
  KODEKS ETYCZNY

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio