O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIA I WARSZTATY

Podstawą skutecznego działania jest wiedza i umiejętności. W czasie prowadzonych przez naszych trenerów szkoleń i warsztatów przekazujemy jak najwięcej wiedzy, na której znalezienie samodzielnie nasi Klienci po prostu nie mają czasu. A także trenujemy umiejętności jak tę wiedzę z sukcesem spożytkować w codziennej pracy. Największy nacisk kładziemy na praktykę. Nasi trenerzy są konsultantami z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce i za granicą. W trakcie szkoleń staramy się zaktywizować uczestników, gdyż uważamy, że tylko osobiste przeżycie pozwoli szybko wdrożyć nowe pomysły w życie.
Proponujemy Państwu:
  • szkolenia,
  • wykłady,
  • seminaria,
  • warsztaty
Korzystamy z urozmaiconych, nowoczesnych technik prowadzenia zajęć:
  • wykłady multimedialne
  • testy
  • studium przypadku
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe (psychodramy, ćwiczenia z kamerą)
  • panele dyskusyjne, burze mózgów, sesje z użyciem diagramu Ishikawy
  • warsztaty refleksji indywidualnej
Zamieściliśmy przykładowe konspekty szkoleń i warsztatów, jakie prowadziliśmy dla naszych Klientów. Na Państwa życzenie nasi trenerzy przygotują autorskie programy.
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTYCopyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio