O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: BUDOWANIE ZESPOŁU, MOTYWACJA I DEMOTYWACJA
czyli
Klinesman i Janas - co zrobić, aby nasz zespół nie grał jak Polacy na Mundialu!!


Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętności tworzenia zespołu z grupy wolnych strzelców
 • przeanalizowanie różnic w działaniu zespołu skutecznego (drużyna piłkarska niemiecka i jej trener Klinsman) oraz nieskutecznego (drużyna piłkarska polska i jej trener Janas)
 • uczenie się na błędach naszego trenera - nie mamy czasu popełniać sami tych wszystkich głupstw!!
 • zdobycie umiejętności wspólnego, zwycięskiego uczestnictwa w wyścigu szczurów
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Dobór członków zespołu
  • tożsamość zespołu
  • role zespołowe
  • przywództwa formalne i nieformalne - "dlaczego Khan pojechał na Mundial a Dudek nie?"
  • określenie reguł gry - kodeks, zasady, klimat
 2. Pan mi może!!! Prawa zespołu a prawa jego członków
  • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
  • asertywność czy agresja
 3. Motywacja odpowiednia do zadania i człowieka
  • rodzaje motywatorów
  • komunikacja niewerbalna jako istotny parametr motywacyjny - twarz Kliensmana i twarz Janasa
  • motywacja jako proces permanentny - "uważam, że dobrze zmotywowałem chłopaków, co było widać po odwadze z jaką wychodzili na boisko i śpiewali hymn"
 4. Komunikacja źródłem konfliktu
  • wizerunek firmy i zespołu na co dzień - "czy kucharz będzie naszym reprezentantem na konferencji prasowej?"
  • wizerunek szefa w oczach podwładnych - jasny komunikat
  • kiedy tajemnica obraca się przeciwko nam
 5. Dlaczego szklanka jest do połowy...
  • inwentaryzacja słabych i mocnych stron zespołu - test diagnostyczny,
  • wpływ osobowości na sposób działania
   • postawy życiowe
  • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
  • kapelusze de Bono na co dzień
 6. Sytuacje konfliktowe w zespole
  • powody i rodzaje konfliktów
  • dynamika rozwoju konfliktu
  • "jak powiedzieć sobie prawdę i dalej razem pracować?"
 7. Firmowy kodeks współpracy
  • cele i środki do osiągnięcia w miejscu pracy
  • celebrowanie zwycięstwa ale i drobnych sukcesów
  • wzajemne motywowanie - "co się stało, gdy Bosacki strzelił bramkę"
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio