O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY

Cele szkolenia:

 • zdiagnozowanie osobistych umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • zwrócenie uwagi na spójność naszego przekazu dla świata
 • zdobycie umiejętności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów
 • zdobycie umiejętności świadomego korzystania z wielu środków przekazu
 • wypracowanie zbioru zasad - firmowego kodeksu komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej
 • poprawa jakości życia
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Po co się komunikować?
  • od świata zwierząt do Mehrabiana
  • wpływ różnic kulturowych na skuteczność komunikacji, kiedy nasz klient jest obcokrajowcem
  • bariery komunikacyjne
 2. Psychologiczne podstawy naszych reakcji
  • potrzeby człowieka wg Maslova
  • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
  • wpływ osobowości na sposób naszej komunikacji
   • postawy życiowe
   • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
 3. Język ciała i ubioru - komunikacja niewerbalna
  • przekonujący język ciała - ćwiczenie postaw, gestów, spojrzeń
  • psychologia uścisku ręki
  • "pierwsze wrażenie" - prawdy i mity
  • elementy analizy osobowości na podstawie ubioru (NAO wg. Tarczyńskiego)
 4. Komunkacja werbalna
  • rola Nadawcy i Odbiorcy
  • analiza transakcyjna
  • sztuka stawiania kluczowych pytań
  • manipulacja, perswazja, argumentacja
  • rola asertywności
 5. Firmowy kodeks komunikacji
  • cele i środki komunikacji w miejscu pracy
  • my i nasi klienci - jak skutecznie dojść do drugiego człowieka
  • kreowanie wizerunku firmy poprzez właściwą prezentację
  • jak korzystać z wiedzy o typologii klientów w nietypowych sytuacjach (reklamacja, presja, manipulacja)
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio