O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Cele szkolenia:

 • zdiagnozowanie osobistych umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • zdobycie umiejętności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów
 • zdobycie umiejętności argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • poprawa funkcjonowania grupy pracowniczej jako zespołu
 • poprawa jakości życia
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Psychologiczne podstawy naszych reakcji
  • potrzeby człowieka wg Maslova
  • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
  • wpływ osobowości na sposób naszej komunikacji
   • postawy życiowe
   • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
 2. Język ciała i ubioru - komunikacja niewerbalna
  • przekonujący język ciała - ćwiczenie postaw, gestów, spojrzeń
  • psychologia uścisku ręki
  • "pierwsze wrażenie" - prawdy i mity
  • elementy analizy osobowości na podstawie ubioru (NAO wg. Tarczyńskiego)
 3. Komunkacja werbalna
  • rola Nadawcy i Odbiorcy
  • analiza transakcyjna
  • sztuka stawiania kluczowych pytań
  • manipulacja, perswazja, argumentacja
  • rola asertywności
 4. Bariery w komunikacji
  • osądzanie
  • utrudnienia percepcyjne
  • siła stereotypu
  • niespójność komunikacji niewerbalnej
 5. Grupa jako zespół
  • cele działania zespołu
  • moja osobista rola w zespole - zrozumienie i akceptacja
  • fazy rozwoju zespołu
  • komunikacja formalna i nieformalna
  • budowanie porozumienia oraz dostosowanie komunikacji do typu odbiorcy i etapu projektu
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio