O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: OCENY PRACOWNICZEA

Cele szkolenia:

 • prezentacja różnych metod oceniania pracowników
 • zdobycie umiejętności tworzenia systemów ocen
 • zdobycie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających
 • zdobycie umiejętności wykorzystania ocen pracowniczych jako składnika systemu motywacyjnego
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Światowe trendy w zarządzaniu ludźmi
  • jak ocenia Europa i świat
  • znaczenie ocen pracowniczych na tle polityki personalnej
  • słabe i mocne strony oceniania
  • prawo pracy a oceny pracownicze
 2. Cele ocen okresowych
  • cele oceny a wybrane kryteria
   • kryteria kwalifikacyjne
   • kryteria osobowościowe
   • kryteria behawioralne
   • kryteria efektywnościowe
  • wyznaczenie celów na przyszłość
 3. Techniki oceny pracowników
  • budowa arkuszy ocen
  • skala i wyważenie ocen - zalety i wady różnych metod
  • archiwizacja dokumentacji związanej z ocenami
  • przygotowanie wprowadzenia ocen w przedsiębiorstwie
  • dobór osób oceniających i ich przygotowanie
 4. Systemy ocen
  • formy oceny pracowników
   • ranking
   • metoda opisowa
   • metoda 180 stopni
   • metoda 360 stopni
   • porównanie parami
   • metoda zdarzeń krytycznych
   • zarządzanie przez cele
  • ocena własna pracownika jako istotny składnik procesu
  • pierwsza ocena osoby nowozatrudnionej
  • przykładowe kwestionariusze oceny
 5. Rozmowa oceniająca - zajęcia warsztatowe
  • komunikacja w procesie oceniania
  • struktura rozmowy oceniającej
  • przygotowanie do rozmowy
  • błędy popełniane w trakcie rozmów oceniających
  • udzielanie pochwał w trakcie spotkania
  • sztuka aktywnego słuchania jako sposób na zbieranie informacji
  • sprzężenie zwrotne - kiedy mówić, kiedy słuchać
 6. Doskonalenie i rozwój kadr
  • ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych
  • ścieżki kariery
  • ocena skuteczności szkoleń
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio