O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: ASERTYWNOŚĆ

Cele szkolenia:

 • zdiagnozowanie osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych
 • zdobycie umiejętności egzekwowania swoich praw przy poszanowaniu cudzych
 • zdobycie umiejętności życia bez poczucia winy
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie z agresja i manipulacją
 • poprawa jakości życia
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Co to jest asertywność?
  • od Arystotelesa do dzisiaj
  • dlaczego warto być asertywnym
  • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
  • zachowania asertywne, agresywne, bierne
  • MAPA ASERTYWNOŚCI
 2. Psychologiczne podstawy naszych reakcji
  • siła motywacji wewnętrznej wyrażania własnego zdania
  • poskramianie wewnętrznego krytyka
  • dlaczego tak trudno poprosić? dlaczego tak trudno odmówić?
  • wpływ osobowości na nasze zachowanie
  • postawy życiowe
  • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
 3. Język ciała i umysłu
  • przekonujący język ciała - ćwiczenie postaw, gestów
  • komunikat "JA"
  • mówienie bez poczucia winy
  • trening podstawowych zachowań asertywnych
   • "zdarta płyta"
   • asertywne pytanie
   • asertywna odmowa
 4. Wyrażanie uczuć negatywnych
  • granice asertywności
  • 4-etapowa procedura wyrażania złości
  • radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy (teraz już nikt mnie nie skrzywdzi)
 5. Konstruktywna krytyka:
  • jak odróżniać i jak radzić sobie z różnego rodzaju krytyką
   • "nie ze mną te numery, Bruner!!"
  • krytykujemy zachowanie a nie osobę
   • metoda "TU I TERAZ"
  • typowe błędy, jakie popełniamy przy krytykowaniu
 6. Asertywność w praktyce - jak sobie radzić z trudnym partnerem
  • jak reagować na manipulację, agresywną krytykę, atak
  • asertywność wobec szefa
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio