O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: ROZUMNY PRACOCHOLIZM - ABY NIE WYPALIĆ SIĘ PRZED 40-TKĄ

Żeby mi się tak chciało,
jak mi się nie chce!!


Cele szkolenia:

 • poznanie i nazwanie własnych emocji
 • zdobycie umiejętności życia z toksycznym szefem
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoznania syndromu wypalenia zawodowego zanim zobaczą to u nas inni
 • zdobycie umiejętności - w miarę możliwości - bezstresowego uczestnictwa w wyścigu szczurów
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Pani mi może!!!
  • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
  • asertywność jako składnik
  • typy przełożonych - jak sobie radzić?
 2. Demotywacyjna i wypalająca rola konfliktu
  • konflikt zimny
  • konflikty gorący
  • bariery komunikacyjne jako podłoże konfliktów
  • fazy konfliktu i zachowania uczestników
 3. Dlaczego szklanka jest do połowy...
  • inwentaryzacja własnych słabych i mocnych stron - test diagnostyczny,
  • wpływ osobowości na sposób działania
   • postawy życiowe
  • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
  • kapelusze de Bono na co dzień
 4. To co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro - będziesz miał dwa dni wolnego... albo awanturę z szefem
  • planowanie
  • zarządzanie czasem prywatnym i służbowym
  • macierz Eisenhawera
 5. Firmowy kodeks przeciwdziałania wypaleniu
  • rywalizacja czy współpraca - reguły gry zespołowej
  • środki komunikacji w miejscu pracy - wpływ różnic kulturowych na skuteczność komunikacji
  • my i nasi klienci - jak skutecznie dojść do drugiego człowieka
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio