O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Cele szkolenia:

 • prezentacja wpływu zmian w otoczeniu na organizację
 • zdobycie umiejętności tworzenia kultury zmian
 • zdobycie umiejętności przydatnych w procesie przygotowywania i wprowadzania zmian
 • zdobycie umiejętności doboru członków zespołu i skutecznego nimi kierowania w okresie kluczowym dla powodzenia zmiany
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Światowe trendy w zarządzaniu
  • otoczenie konkurencyjnego rynku
  • zmiana podstawą rozwoju przedsiębiorstwa
  • najważniejsze trendy zmian w zarządzaniu
 2. Struktura organizacji - modele, przyczyny, źródła i rodzaje zmian organizacyjnych
 3. Poziomy zmiany - koncepcje R.Diltsa
 4. Psychologiczne reakcje osób poddawanych zmianom
  • siła motywacji wewnętrznej do zmiany zachowań
  • wpływ osobowości na efektywność zmian
   • postawy życiowe
   • dopasowanie emocjonalne (inteligencja racjonalna i emocjonalna)
  • aspekty własnego sukcesu
   • zrozumienie siebie, inwentaryzacja słabych i mocnych stron
   • zasady budowania pewności
 5. Proces komunikowania się w okresie zmian
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w okresie zmian
   • zrozumiały i skuteczny przekaz
   • nadawca i odbiorca komunikatu
   • dobry komunikat
   • efektywne mówienie, empatyczne słuchanie
   • umiejętności ważne w kontakcie z ludźmi
   • komunikaty formalne i nieformalne
  • asertywność podstawą relacji partnerskich w okresie zmian
   • terminologia asertywności
   • zachowania asertywne, agresywne, bierne
   • prawa człowieka wg. H. Fensterheima
   • asertywna odmowa
 6. Budowanie zespołu w okresie zmian
  • struktura zespołu
  • etapy w życiu zespołu
  • style zarządzania
 7. Umiejętności istotne dla zarządzania zmianami
  • tworzenie wizji
  • myślenie kreatywne
  • rozwiązywanie konfliktów
  • umiejętności negocjowania
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 8. Wskazówki Jacka Welcha do sukcesu
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio